Maatschappelijke gezondheidszorg

Door de maatschappelijke aandacht voor hygiŽne zijn veel ziektes uit de Nederlandse samenleving verdwenen. Goede behuizing, deugdelijke riolering en schoon water hebben de grootste bijdrage geleverd aan de hoge gemiddelde ouderdom van de Nederlandse burgers. Uit deze historie is de sociale geneeskunde ontstaan, tegenwoordig gedefinieerd als maatschappelijke gezondheidszorg. Deze tak van de gezondheidszorg richt zich in haar uitvoerende werkzaamheden op de infectieziektebestrijding, milieu en gezondheid, jeugdgezondheidszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg, forensische geneeskunde, en gezonde leefstijl. Belangrijk daarbij is haar bijdrage aan de monitoring en vernieuwing van het gezondheidsbeleid van de lokale, provinciale en landelijke overheid. Epidemiologisch en andersoortig preventief onderzoek vormen daarvoor de basis. Onderzoek dat vaker ten nut zou moeten worden gemaakt.