Innovatie en advies  - vervolg -

Provinciale en gemeentelijke overheden moeten dikwijls op basis van nieuwe wetten ( WMO, vorming van centra voor Jeugd en Gezin) beleid voorbereiden en plannen maken om nieuwe ontwikkelingen in de lokale situatie vorm te geven. Een oplossing ligt vaak in de opzet en uitvoering van ketenzorg in samenwerking met private organisaties.
Voorbeelden zijn te vinden bij de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, Interculturele zorg en Jeugd(gezondheids)zorg. Inzet van expertise op deze terreinen kan dan voor de betreffende overheid tijd en geld besparen.
Phiconsultancy beschikt over ruime expertise op deze terreinen en is gericht inzetbaar op onderdelen. Samen met de opdrachtgever wordt de situatie geanalyseerd, er wordt meegedacht met de opdrachtgever en indien gewenst een advies opgesteld. Phiconsultancy kan het advies uitwerken in een Plan van aanpak en als procesmatig of inhoudsdeskundig projectmanager zorgdragen voor de uitvoering.
cv