Innovatie en advies

Integrale jeugdgezondheidszorg maakt het noodzakelijk dat Ouder- en kindzorg (0 tot 4 jaar) en jeugdgezondheidszorg (4 tot 19 jaar) naadloos moeten aaneensluiten. Gemeenten voeren in deze de regie en bepalen hoe zij dit in de lokale situatie uitgevoerd willen zien. Dit vergt van gemeenten en uitvoeringsorganisaties extra inzet, die niet altijd uit de organisatie zelf is te halen. Daarnaast speelt de vorming van de Centra voor Jeugd en Gezin, waarin de jeugdgezondheidszorg ook een plaats moet krijgen.
Phiconsultancy kan zowel Ouder- en kindzorg als de afdelingen Jeugdgezondheidszorg binnen een GGD ondersteunen. Er kan gekozen worden voor interim-inzet, intervisie van groepen professionals, of coaching van de individuele professional of manager. Phiconsultancy kan gemeentelijke en provinciale overheden adviseren bij een passende lokale aanpak.