Intervisie en coaching

Intervisie is in steeds meer beroepen een instrument om punten te verzamelen voor accreditatie. Daarnaast kiezen veel professionals zelf voor intervisie met vakgenoten, om zichzelf te blijven ontwikkelen. Hoewel intervisiegroepen zich prima zelfstandig kunnen vormen en ontwikkelen, blijkt in de praktijk vaak dat hulp bij de start en een regelmatige evaluatie met een extern begeleider helpt om een goed niveau te bereiken en vast te houden.
Phiconsultancy levert ondersteuning, zowel om de groep te starten als regelmatige evaluatie.

Een taakherschikking tussen arts en verpleegkundige door inzet van nurse practitioners en praktijkverpleegkundigen is een hot item binnen de gezondheidszorg. Ook binnen de jeugdgezondheidszorg speelt dit thema.
Phiconsultancy kan in een lokale situatie, binnen een instelling of afdeling (groepen) professionals begeleiden. Door intervisie of individuele coaching kan een dergelijke taakherschikking succesvol worden ge´mplementeerd. Een opdracht zal altijd als maatwerk worden uitgevoerd.