Interim Management en projectmanagement

Reorganisatie, implementatie van veranderingen, ziekte en moeilijk in te vullen management vacatures binnen een GGD of Ouder- en kindzorg organisatie vragen een ervaren, professionele en flexibele directeur of manager, die kan innoveren, voor continu´teit kan zorgen en bovendien zowel managerial als professioneel goed uitgebalanceerd is.
Phi consultancy kan in dergelijke situaties interim management leveren.

Veel organisaties binnen de zorg maken grote veranderingen door met veel impact op de zittende medewerkers. Weerstand tegen deze voor de organisatie noodzakelijke veranderingen is een gegeven. Gerichte begeleiding van groepen en/of individuele medewerkers kan de organisatie en de managers die de verandering moeten implementeren ondersteunen.
Phiconsultancy kan in deze situaties gericht ervaringsdeskundig maatwerk bieden in de vorm van projectmanagement, aangevuld met coaching en training waar nodig.