Intervisie en coaching  - vervolg 2 -

Werkers binnen de gezondheidszorg kiezen in beginsel voor een vak in de uitvoering. Binnen de (maatschappelijke) gezondheidszorg gebeurt het regelmatig dat daarna een positie binnen het management wordt geambieerd. Soms gaat zoiets vanzelf. In andere gevallen is er meer twijfel. Zelfonderzoek om erachter te komen of een dergelijke stap zal bijdragen aan meer werkplezier is waardevol om een bewuste keuze te kunnen maken. De gesprekken kunnen ook leiden naar een advies voor gerichte scholing of aanvullende coaching.
Phiconsultancy levert ervaringsdeskundig maatwerk in de vorm van gerichte coaching bij keuzeprocessen in de carrièreplanning.

Steeds vaker moet de arts maatschappij en gezondheid de rol invullen van beleidsadviseur voor de wethouder Volksgezondheid/Jeugd of de verantwoordelijk ambtenaar. Gerichte gespreksvoering en politieke en ambtelijke sensitiviteit zijn vaardigheden die dikwijls training vergen.
Phiconsultancy kan individueel of groepsgewijs deze coaching of training verzorgen als maatwerk.