Mijn levensmotto is:
Bewegen en verbinden

Dit betekent voor mijn aanpak van organisatievraagstukken of individuele coaching dat beweging het uitgangspunt vormt in mijn benadering van de opdracht. Hierbij ben ik overtuigd dat de expertise meestal al in de medewerker of organisatie aanwezig is. Het anders richten en verbinden van die expertise binnen de organisatie of extern, in interactie met ketenpartners leidt tot beweging met resultaat.
Ik ben een veelzijdig, ervaren, flexibel en resultaatgericht (verander)manager. Opgeleid als arts maatschappij en gezondheid, met specialisatie beleid en advies. Mijn kracht ligt in het overtuigend en helder uitzetten en vasthouden van de grote lijnen. Ik heb ervaring met bedrijfsvoering, inzicht in de relevante (politieke) ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en het lokale (jeugd)gezondheidsbeleid. Ik beschik over een groot netwerk binnen de (maatschappelijke) gezondheidszorg.
cv